שירותים לענף האנרגיה המתחדשת

לשימוש במערכות אנרגיה מתחדשת יתרונות רבים, ביניהם שמירה על איכות הסביבה וייצור נקי של חשמל. שיעור צריכת החשמל בישראל עולה כל הזמן והתחזית היא כי עד סוף העשור הנוכחי יוכפל הביקוש לחשמל.

מכנף מציעה מגוון מוצרים ושירותים לתעשיית האנרגיה המתחדשת, המהווים מעטפת שלמה לתכנון, הקמה בקרת מערכות פוטו -וולטאיות. השירותים מיועדים לחברות יזום, התקנה וניהול של פרוייקטים בתחום אנרגיה סולארית ומתאימים לכלל הפרוייקטים כגון: חוות ומתקנים קרקעיים, גגות פרטיים ומסחריים.

מדידת גגות למערכות סולאריות – סריקה באמצעות רחפן של גגות להתקנה והכנת שרטוט מצב קיים של הגג ברמת דיוק של סנטימטרים בודדים למתכנן/קונסטרוקטור.

השרטוט כולל תיאור מפורט של האלמנטים הממוקמים לאורך הגג כולל שטחים, גבהים, שיפועים, אלמנטים, פטות ומפלסים.

השרטוט מסופק ללקוח במגוון פורמטים המקובלים לתכנון מערכות סולאריות (DWG 3D/2D, SKP, DAE).

מדידות ותכנון להקמת שדות סולאריים – מיפוי שטח ועריכת תב"ע לתכנון מתקנים סולאריים קרקעיים, פריסת תכנון פאנלים קרקעיים על גבי מודל תלת מימדי.
שירות חדש במכנף- תכנון פריסת פאנלים בכבישים ומחלפים.

הדמיות לתחום אנרגיה סולארית – ביצוע הדמיות מבט אינטראקטיביות לתכנון מערכות סולאריות על גבי גגות או בשטחים פתוחים.

הדמיות מבוצעות על גבי צילומים אוויריים וקרקעיים ומשמשות למטרת הצגת פרוייקטים לוועדות תכנון ושיתוף הציבור בתכנון.

שירותי סריקה תרמית ואיתור ליקויים בפאנלים – סריקה אווירית של חוות סולאריות באמצעות מצלמה תרמית רדיומטרית של חברת FLIR.

הפקת דוח ליקויים לצורך תחזוקה שותפת ומקסום תפוקה אנרגטית של חווה סולארית.