4 חידושים בנוהל הרישוי של רת"א

ב-15 באוגוסט פירסמו ברשות התעופה האזרחית (רת"א) תיקון לנוהל בנוגע לרישוי מטיסי "כטב"מ מסוג רב להב" (רחפן) לשימוש מסחרי. בתיקון מספר חידושים:

 

החידוש הראשון הוא ששלושת המבחנים שנדרשו עד עתה (מטארולוגיה, ידע טכני וחוקה) יאוחדו למבחן יחיד. למי שנחשף לחומר במבחנים ברור שמדובר בשינוי הגיוני וזאת מאחר והחומר שהיה נדרש עד עתה היה ממוקד בידע הנדרש להטסת מטוסים קלים. מכאן ואילך המבחן יהיה ממוקד בידע הנדרש להטסת רחפנים, שבחלקו אכן חופף לנדרש במטוסים קלים אולם ברובו לא.

 

החידוש השני הוא בנוגע לבחינת הבריאות, רת"א מסתפקים מכאן והילך בהצהרת בריאות של מבקש ההיתר ולא דורשים בדיקה של רופא תעופתי.

 

החידוש השלישי הוא בשינוי הגדרת ההדרכה הנדרשת לקראת ההתר. הדרישה בהתאם לנוהל הקודם הייתה:

א. 24 שעות זמן הטסת כטב"ם במסגרת בית ספר להוראת הטסת כטב"ם.

ב. 20 שעות הדרכה זוגית הכוללות לפחות 50 המראות ונחיתות (כלול בתוך ה-24 שעות מסעיף א').

ג. 4 שעות זמן טיסת יחיד הכוללות לפחות  10 המראות ונחיתות (כלול בתוך ה-24 שעות מסעיף א').

בהתאם לנוהל החדש רת"א דורשים העברת הצהרה מאת המפעיל האווירי כי המבקש צבר מיומנות בהפעלת בהתאם להוראות היצרן ובהתאם להוראות ההכשרה בסע"ם (ספר עזר למבצעים) של המפעיל האווירי.

רת"א ציינו במפורש שנושא ההסדרה ליחידים כרגע בתהליך עדכון, לפיכך ניתן להניח שבהמשך נראה נוהל מסודר שמגדיר מהן הדרישות הספציפיות מבחינת ידע שעליהן חותם המפעיל האווירי.

 

החידוש הרביעי הוא שרת"א מקלים על מבקשי היתר להטסת רחפן שמשקלו נמוך מ-4 ק"ג. רת"א פותרים את מבקשי היתר זה ממבחן מעשי.

בחידוש זה רת"א למעשה מחלקים את הרחפנים לשתי קטגוריות בהתאם למשקלם. לרוב מטרות הצילום כלים במשקל הנמוך מ-4 ק"ג ככל הנראה יעשו את העבודה היטב. כלים הכבדים מ-4 ק"ג ישמשו להטסת מטע"ד (מטען ייעודי) שאינו מצלמה כגון חיישנים יעודיים או כל מטען אחר שיהיה מי שירצה להטיס. ניתן לקרוא על שימושים שונים לרחפנים בפוסט "אז מה עושים איתם היום".

 

ניתן לראות שהרגולציה לרישוי כל הטיס הבלתי מאוישים היא דינמית. הרגולציה בענף זה הולכת בעקבות המצב בשטח כך שככל שנראה חידושים טכנולוגיים ושימושים נוספים נצפה לראות את הרגולציה מיישרת קו. כמו בכל ענף צומח עם הגדלת התפוצה אנו עשויים להתקל בסוגיות בטיחות או סוגיות אחרות שאינן ניתנות לחיזוי כרגע, (אני יכול לחשוב על בטחון שדה, פרטיות ועוד…) שגם להן הרגולציה תצטרך לתת מענה.

 

כאשר משווים את מדיניות הרישוי בארץ לזו שבארה"ב (Part 107) בולט ההבדל ברף המשקל הקובע להיתר מבוסס בחינה תיאורטית בלבד ללא בחינות מעשיות. ע"פ Part 107, הרף הוא 55 פאונד כ-25 ק"ג. להבנתי רת"א הבינו טוב יותר מעמיתיהם האמריקאים את נושא הסיכונים בהטסת רחפנים. גם כלי ששוקל פחות מ-4 ק"ג יכול לגרום לנזק משמעותי בנפש וברכוש כאשר הוא נופל.

 

יהיה מעניין לבחון את התפתחות הענף בתקופה הקרובה, ככל הנראה תפוצת הרחפנים לשימושים מקצועיים תגדל וזאת לאור ההקלות ברישוי. כח האדם לעבודה בתחום הצילום האווירי יהיה זמין יותר, עלות ההכשרה וזמן ההכשרה ירדו. בהמשך ניתן לצפות לגידול בהיצע נותני שירותי צילום אווירי או בכאלה שנותנים שירות זה כשירות נלווה (לדוגמא צילום בחתונות, שירות למתווכי נדל"ן וכו'). יתכן מאוד שנראה את ה-"חאפרים" שעובדים היום ללא רישיון ממסדים את עבודתם ואף מעלים את הסטנדרט הבטיחותי (אולי סוף כל סוף נוכל ללכת לחתונות ולא לראות רחפן חג מעל רחבת הריקודים). עם זאת העבודות היותר איכותיות שבד"כ גם דורשות ציוד איכותי יותר ומיומנות גבוהה יותר כנראה עדיין תבוצענה על ידי יחידים וגופים שעברו את התהליך במתכונת המלאה.

 

שיתוף ב facebook
Facebook
שיתוף ב google
Google+
שיתוף ב twitter
Twitter
שיתוף ב linkedin
LinkedIn